Матеріально-технічна база

Інформація про наявність матеріально-технічного забезпечення Чернігівського кооперативного фахового коледжу Чернігівської облспоживспілки

Чернігівський кооперативний фаховий коледж Чернігівської облспоживспілки має розвинену сучасну матеріально-технічну базу для організації освітньо-виховного процесу, відповідне забезпечення навчальним обладнанням, приладами, матеріалами тощо.

Загальна площа приміщень складає 6636 м2. Аудиторний фонд становить 4687,5 м2. Навчальна площа на одного учня складає 11,9 м2.

В коледжі функціонують:

- бібліотека і читальна зала на 80 місць;

- спортивна зала площею 220 м2;

- тренажерна зала – 70 м2;

- спортивний тир та 2 спортивні майданчики;

- актова зала на 360 місць;

- медичний пункт площею 36 м2;

- гуртожиток загальною площею 4865м2 на 560 місць.

У коледжі функціонує 4 комп’ютерні лабораторії, які оснащені робочими місцями для кожного студента. Всього комп’ютерів – 70, які об’єднанні в локальну систему з виходом в глобальну мережу INTERNET. В електронному вигляді зберігається законодавча нормативна база, комплекси навчально-методичного забезпечення з дисциплін, інструктивні та довідкові матеріали. Окрім комп’ютерних лабораторій ПЕОМ установлені ще в 18 службових приміщеннях та навчальних кабінетах (35 ПЕОМ), що дозволяє викладачам використовувати інформаційну техніку для самостійної роботи та проведення індивідуальних занять.

В коледжі обладнано аудиторію для проведення відео конференцій за допомогою безпровідникового зв’язку мережі Інтернет в режимі on-line. Навчальний заклад має п'ять мультимедійні комплекси та інтерактивні дошки.

Усі навчальні кабінети забезпечені сучасним обладнанням, устаткуванням, технічними засобами, які необхідні для виконання навчальних планів і програм.

Усі навчальні аудиторії мають допоміжні кабінети, де зосереджений навчально – методичний комплекс дисциплін, фонд комплексних контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, технічні засоби навчання, наочність, зразки товарів, роздатковий матеріал, додаткове обладнання, інвентар та навчальна література. У навчальних аудиторіях постійно оновлюється наочність, технічна забезпеченість. Матеріально-технічна база кабінетів забезпечує необхідний рівень теоретичної і практичної підготовки кваліфікованих робітників.

Бібліотека навчального закладу є інформаційним центром коледжу. Загальний фонд науково-методичної та науково-технічної літератури близько 50 тис. примірників. Більш ніж 80% з них складає навчальна література, що відповідає сучасним вимогам щодо рівня забезпеченості студентів підручниками і посібниками.

Для оперативного пошуку та обробки інформації щодо бібліотечного фонду працівники бібліотеки використовують ліцензовану програму «Бібліограф».

Щорічне оновлення фонду бібліотеки коледжу новою літературою дозволяє належним чином забезпечити навчальний процес і наукові дослідження інформаційними ресурсами на паперових носіях.

Бібліотека має можливість передплачувати значну кількість періодичних видань, серед яких не тільки фахові, але й суспільно-політичні, центральні і місцеві.

Доступ до нормативно правової бази забезпечує інформаційно-правова система ЛІГА:ЗАКОН.

Навчальну і виробничу практику учні та студенти мають змогу проходити на підприємствах, організаціях і установах Чернігівської облспоживспілки та виробничих і торговельних підприємствах області інших форм власності.

Велику допомогу в проведенні навчальної практики надають колишні випускники коледжу, досвідчені керівники торговельних підприємств з якими адміністрацією укладені відповідні домовленості. Всі бази практики паспортизовані і забезпечують необхідні умови для виконання завдань практики.

Щороку на розвиток матеріально-технічної бази коледжу витрачаються значні суми, що дає можливість підтримувати основні засоби в належному стані, оновлювати обладнання, меблі, засоби навчання, тощо. Процес оновлення буде продовжуватися, оскільки це є запорукою якісної підготовки майбутніх фахівців.

Раз на рік учні та викладачі коледжу проходять медичне обстеження, яке здійснюється медичними працівниками міської поліклініки.

Харчування учнів забезпечує їдальня на 180 посадкових місць з усім необхідним обладнанням і інвентарем, яка розташована в навчальному корпусі.

Забезпеченість учнів гуртожитком 100%. Всі побутові і допоміжні приміщення відповідають санітарним вимогам.

Пошук в новинах
Архіви

Чернігівський кооперативний фаховий коледж
Чернігівської облспоживспілки
14000, м. Чернігів, вул. Музейна, 3.
Тел.: (0462) 645-970, (0462) 778-582
E-mail: info@kooptex.org