Циклові комісії

Циклова комісія загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін

Циклова комісія загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін забезпечує викладання навчальних предметів старшої школи, а також дисциплін гуманітарного і природничого циклу професійної освіти.

Основними завданнями циклової комісії є:

- формування ключових освітніх компетентностей з дисциплін циклу на засадах залучення передових освітніх технологій;

- виховання гармонійної, свідомої особистості, наділеної високими духовними якостями;

- залучення студентів до суспільно-громадських проектів, формування відповідальної громадянської позиції та почуття патріотизму;

- популяризація надбань національної та світової культури, розвиток творчих здібностей молоді.

Висока професійність викладацького складу циклової комісії є гарантом підготовки фахівців високої кваліфікації: творчих, здатних на неординарні рішення, спрямованих в майбутнє, свідомих громадян, що вміють працювати в галузях господарського комплексу країни чи створювати власну справу.

Склад циклової комісії загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін:

Книр Лариса Володимирівна – голова циклової комісії, викладач фізики та математики. Освіта: Ніжинський державний університет ім. Гоголя. Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії.

Гірня Світлана Іванівна – викладач інформатики. Освіта: Київський політехнічний інститут, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського. Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії.

Базиль Тетяна Олексіївна – викладач української літератури. Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка; Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії.

Булах Ріта Вікторівна – викладач інформатики. Освіта: Київський політехнічний інститут, Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г Шевченка. Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії.

Горова Ганна Миколаївна – викладач математики. Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г Шевченка. Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії.

Овчаренко Ігор Миколайович – керівник фізичного виховання, Майстер спорту СРСР з легкої атлетики. Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г Шевченка. Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії.

Вакулик Юлія Станіславівна – викладач іноземної мови. Освіта: Ніжинський державний університет ім. Гоголя. Кваліфікація: викладач-спеціаліст.

Гринь Наталія Данилівна – викладач історії України. Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г Шевченка. Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії.

Куц Ліна Валеріївна – викладач іноземної мови, зарубіжної літератури. Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г Шевченка. Кваліфікація: спеціаліст.

Педагогічні працівники, що працюють на умовах внутрішнього чи зовнішнього сумісництва

Держун Юрій Васильович – викладач дисципліни «Захист Вітчизни». Освіта: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г Шевченка. Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії.

Антонова Валентина Григорівна – викладач фізичної культури. Освіта: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г Шевченка. Кваліфікація: спеціаліст.

 

Циклова комісія юридичних дисциплін

Циклова комісія юридичних дисциплін забезпечує якісну підготовку молодших спеціалістів з правознавства, здібних до професійної діяльності і відповідальних за долю держави, суспільства та людини.

Основними напрямками роботи та завданнями циклової комісії є:

- організація та здійснення на належному теоретичному та методичному рівнях навчальної роботи з юридичних дисциплін

- впровадження в навчальний процес новітніх технологій, сучасних електронних засобів підтримки і супроводу освітнього процесу;

- розвиток у студентів ґрунтовних, фундаментальних знань вміннь та навичок, які дозволяють вільно орієнтуватися в системі права і в системі законодавства України, давати правильну правову кваліфікацію подіям та вчинкам; вести дискусії, самостійно аналізувати конкретні норми права; користуватися джерелами поточного законодавства; орієнтуватися у проблемах підприємництва і ринкових відносин.

На базі циклової комісії юридичних дисциплін діють гурток «Правознавець» та правовий кабінет «Феміда».

Напрямок роботи юридичного кабінету «Феміда» включає в себе не лише навчальний компонент, але й правоосвітницьку діяльність, безпосереднє надання студентами коледжу безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення під керівництвом викладачів-кураторів та практикуючих юристів.

Циклова комісія юридичних дисциплін підтримує зв’язки та співпрацює з:

- Головним територіальним управлінням юстиції в Чернігівській області;

- Слідчим відділом поліції в м. Чернігові;

- Управлінням Державної міграційної служби України в Чернігівській області;

- Чернігівським державним обласним архівом;

- Громадською організацією «Март»;

- Чернігівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

- Кримінально-виконавчою інспекцією в Чернігівському районі;

- З Радою адвокатів Чернігівської області.

Склад циклової комісії:

Білюба Людмила Володимирівна – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Освіта: Київський національний економічний університет, магістр права.

Чикилевська Оксана Володимирівна – спеціаліст вищої категорії Освіта: Національна академія ім. Я. Мудрого Адвокат. Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Виноградова Світлана Миколаївна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, заступник директора з навчально-методичної та виховної роботи. Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, Міжрегіональна Академія управління персоналом.

Гавриленко Яна Юріївна – спеціаліст другої категорії Освіта: Національний університет державної податкової служби України, магістр права.

Педагогічні працівники, що працюють на умовах внутрішнього чи зовнішнього сумісництва

Маковецький Вячеслав Леонідович – викладач дисципліни «Державне будівництво і самоврядування України», «Юридична служба в споживчій кооперації».

 

Циклова комісія технологічних дисциплін

Циклова комісія технологічних дисциплін має тривалу історію свого розвитку, яка починається з 1956 р. та здійснює фахову підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Харчові технології», та учнів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «робітник» з професій «Кухар», «Тістороб», «Пекар», «Кондитер», «Електромеханік торговельного та холодильного устаткування».

Основна мета циклової комісії полягає у тому, щоб забезпечити всебічну професійну підготовку спеціалістів, які займуть належне місце на ринку праці.

Діяльність циклової комісії спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження новітніх, високоефективних методик підготовки майбутніх спеціалістів відповідно до європейських стандартів, реформація підходу до надання освітніх послуг, позбавлення від стереотипних методів комунікації зі студентами.

Склад циклової комісії технологічних дисциплін:

Єрмоленко Оксана Олександрівна голова циклової комісії, викладач хімії та біології. Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії.

Бреус Оксана Михайлівна – викладач технологічних дисциплін. Освіта: Чернігівський кооперативний технікум, Чернігівський технологічний інститут, Полтавський університет споживчої кооперації України Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії

Сеневич Надія Олександрівна – викладач технологічних дисциплін. Освіта: Чернігівський кооперативний технікум, Український державний університет харчових технологій. Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії.

Скоромець Олександр Григорович – викладач технологічних дисциплін та обладнання Освіта: Чернігівський кооперативний технікум, Київський технологічний інститут харчової промисловості Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії.

Телегіна Ірина Олександрівна – викладач технологічних дисциплін. Освіта: Національний університет харчових технологій. Кваліфікація: спеціаліст першої категорії.

Жук Оксана Сергіївна – викладач технологічних дисциплін. Освіта: повна вища, кандидат технічних наук, закінчила Херсонський державний технічний університет в 2004 р., Національна академія статистики, обліку та аудиту в 2015 р., спеціальність спеціаліст з технології і дизайну тканин і трикотажу. Кваліфікація: cпеціаліст вищої категорії.

Конох Людмила Миколаївна – майстер виробничого навчання. Освіта: Чернігівський комерційний технікум, Київський національний торговельно-економічний університет. Кваліфікація: спеціаліст.

Заровна Олена Володимирівна – майстер виробничого навчання. Освіта: професійно-технічна, закінчила Чернігівський кооперативний коледж в 2020 р за професією Кухар - IV розряду.

Грищенко Алла Володимирівна – майстер виробничого навчання. Освіта: неповна вища, закінчила Чернігівський кооперативний коледж в 2019 р.. спеціальність - виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, кваліфікація технік-технолог.
 

Педагогічні працівники, що працюють на умовах внутрішнього чи зовнішнього сумісництва

Даценко Сергій Анатолійович – майстер виробничого навчання.
 

Циклова комісія економіки і підприємництва

Циклова комісія економіки та підприємництва здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - кваліфікація товарознавець та «Облік і оподаткування» - кваліфікація молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку.

Завданням циклової комісії є підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на ринку праці, а головними напрямками її діяльності є підвищення якості підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності, робота з обдарованими студентами, подальший розвиток їхнього інтелекту, індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей кожного студента.

На товарознавчому відділенні функціонують сучасні кабінети, які оснащені зразками товарів, торговельним обладнанням, нормативною документацією, комп’ютерною технікою та новітніми засобами навчання.

Викладачі циклової комісії залучають студентів до творчої пошукової та науково-дослідної роботи.

Склад циклової комісії:

Рябчун Ірина Анатоліївна голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, методист. Освіта: повна вища, Чернігівський кооперативний технікум, Полтавський кооперативний інститут, педагогічний факультет Полтавського кооперативного інституту.

Анопрієнко Валентина Олексіївна заступник директора з наукової роботи. Спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук Чернігівський державний педагогічний інститут, Міжрегіональна Академія управління персоналом.

Минько Олена Леонідівна – спеціаліст вищої категорії, методист. Освіта: Чернігівський кооперативний технікум, Гомельський кооперативний інститут, Полтавський університет споживчої кооперації України, магістратура, педагогічний факультет Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації ПУСКУ.

Зінченко Лариса Романівна – спеціаліст вищої категорії, завідувач відділення Освіта: повна вища, Чернігівський кооперативний технікум, Полтавський кооперативний інститут, педагогічний факультет Полтавського кооперативного інституту.

Калиткіна Світлана Іванівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, завідувач відділення. Освіта: повна вища, Полтавський кооперативний інститут, педагогічний факультет Московського ордена Дружби народів кооперативного інституту.

Лавров Руслан Валерійович – спеціаліст вищої категорії, заступник директора з навчально-виробничої роботи, практичного навчання та охорони праці, д.е.н., доцент. Освіта: повна вища, Чернігівський державний інститут економіки та управління.

Пліско Ірина Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук. Освіта: Чернігівський державний технологічний університет.

Царик Ірина Миколаївна – спеціаліст, кандидат економічних наук. Освіта: Чернігівський державний технологічний університет.

Педагогічні працівники, що працюють на умовах внутрішнього чи зовнішнього сумісництва

Лопухівська Валентина Василівна – викладач дисциплін «Казначейська справа», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Податкова система» Освіта: Львівський торгово-економічний інститут, Московський ордена Дружби народів кооперативний інститут. Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії

Пошук в новинах
Архіви

Чернігівський кооперативний фаховий коледж
Чернігівської облспоживспілки
14000, м. Чернігів, вул. Музейна, 3.
Тел.: (0462) 645-970, (0462) 778-582
E-mail: info@kooptex.org